Nasze usługi

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Porady prawne, sporządzenie pism oraz zastępstwo prawne przed Sądami Powszechnymi z zakresie prawa rodzinnego, w szczególności sprawy o alimenty, kontakty, władzę rodzicielską, ustalenie miejsca pobytu dziecka, ubezwłasnowolnienie.

Rozwody

Porady prawne, sporządzenie pism oraz zastępstwo prawne w
sprawach o rozwód.

Prawo cywilne

Pomoc prawna w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, poprzez udzielanie porad, sporządzanie pism czy umów, reprezentację
przed Sądem Powszechnym oraz innymi podmiotami.

Postępowania spadkowe

Pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego w szczególności dziedziczenie testamentowe, dziedziczenie ustawowe, sprawy o zachowek.

Roszczenia odszkodowawcze

Pomoc prawna na etapie przedsądowym oraz sądowym w sprawach o odszkodowanie.

Zasiedzenia

Pomoc prawna w sprawach z zakresu zasiedzenia.

Prawo gospodarcze

Pomoc prawna ma rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności reprezentacja w sporach sądowych, sporządzanie i analiza umów, dochodzenie należności od kontrahentów.

Windykacja należności

Pomoc prawna w zakresie dochodzenia należności.

Prawo upadłościowe

Sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz reprezentacja wierzycieli w toku postępowania upadłościowego.

Prawo pracy

Udzielenie porad prawnych z zakresu prawa pracy zarówno pracownikom jak i pracodawcom, sporządzenie różnego rodzaju umów związanych
z stosunkiem pracy, reprezentacja przed Sądem w związku ze 
sporem pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Prawo administracyjne

Pomoc w zakresie postępowań administracyjnych, sporządzenia pism,
w tym skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjnej do NSA. Ponadto, reprezentacja przed organami administracji, Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz Sądami Administracyjnymi.

Cudzoziemcy – legalizacja pobytu i zatrudnienia

Pomoc prawna dla Cudzoziemców podczas procedury legalizacji pobytu oraz zatrudnienia w Polsce.

Skontaktuj się z nami

© Copyright 2019 Bona-Lex
All Rights Reserved

Designed by